Blog Archives

Interessant frokostseminar om Norsk Senter for romvèr

Dei oppmøtte fekk to interessante timar med diskusjon om romvèr og kva betydning det nye romvèrsenteret kan få for Tromsø og Noreg. Magnar Gullikstad Johansen hadde innleiing om kva romvèr er og korleis det påverkar oss. Hovudpoenget var at vi

Posted in Arrangement Tagged with: , ,