Blog Archives

Tromsøteknologi muliggjør raskere tjenester fra satellittdata

Velkommen til frokostseminaret med Lars-Petter Gjøvik, Senior systemingeniør ved Kongsberg Spacetec AS som arrangeres av Sentret for Fjernmåling. Det vil bli gitt en presentasjon av NRTSAR rammeverket, samt en visualisering av rammeverket brukt på data fra Sentinel-1 som opererer i

Posted in Arrangement Tagged with:

Hvordan kan vi utnytte Copernicus og det nasjonale bakkesegmentet?

Invitasjon til frokostmøte Onsdag 12. februar klokka 0830 til 1000   Tema: Datastrømmene fra nye satellitter gir muligheter for Tromsø -Hvordan kan vi utnytte Copernicus og det nasjonale bakke-segmentet ?   Jan Petter Pedersen, Ksat, innleder til diskusjon Frokosten serveres

Posted in Arrangement Tagged with: , ,