Om Senter for fjernmåling

I Tromsø finnes en samling av landets mest kompetente miljøer innen satellittbasert fjernmåling. Gjennom en langsiktig kompetanseoppbygging har fagmiljøene i Nord-Norge tatt en ledende nasjonal posisjon, både når det gjelder forskning, teknologiutvikling, tjenesteutvikling og -leveranser, samt etablering og drift av relevante infrastrukturer innen dette området. 

Senter for fjernteknologi ble startet av Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) ved Universitetet i Tromsø, NORUT, Kongsberg Satellite Services, Kongsberg Spacetec og Norsk Polarinstitutt i januar 2008. I 2013 skifta senteret navn til «Senter for fjernmåling» for å bedre beskrive aktivitetene.

Styret i Senter for fjerntmåling består av Torbjørn Eltoft (styreleder), NT-Fak, Universitetet i Tromsø, Jan-Petter Pedersen viseadm.dir, KSAT, Kjell-Arild Høgda gruppeleder jordobservasjon Norut, Bjørn Kanck, adm.dir Kongsberg Spacetec og Stein Tronstad, Norsk Polarinstitutt.

Senter for fjernmåling skal:

  • Tydeliggjøre en felles langsiktig strategi innen næringsutvikling, forskning og innovasjon
  • Bidra med kompetanse for å sikre aktørene nasjonale og internasjonale oppgaver innen forskning, utvikling og operative leveranser
  • Bidra til å styrke den nasjonale satsningen innen senterets fagområder
  • Bidra til økt satsing på FoU i bedriftene
  • Bidra til å løse konkrete problemstillinger for bedriftene, hvor resultatene kan utnyttes kommersielt
  • Bidra til å styrke FoU-miljøene slik at de blir lettere tilgjengelig, og bedre i stand til å tilføre bedriftene forskningsresultater og utviklingskompetanse.