Nye satelittar gjev nye moglegheiter for Tromsø

På dagens frokostseminar i regi av Senter for fjernmåling vart det diskutert kva moglegheiter dei nye Senitinelsatelittane til EU vil gje for jordobservasjonsmiljøet i Tromsø. Deltakarane var klåre på at det vil gje betre forhold for både forsking og næringsutvikling.

Posted in Arrangement, GMES Tagged with:

Hvordan kan vi utnytte Copernicus og det nasjonale bakkesegmentet?

Invitasjon til frokostmøte Onsdag 12. februar klokka 0830 til 1000   Tema: Datastrømmene fra nye satellitter gir muligheter for Tromsø -Hvordan kan vi utnytte Copernicus og det nasjonale bakke-segmentet ?   Jan Petter Pedersen, Ksat, innleder til diskusjon Frokosten serveres

Posted in Arrangement Tagged with: , ,

Statsråd Monica Mæland møtte rommiljøet i nord

Tysdag 26. november besøkte statsråd Monica Mæland Tromsø. Vi er glade for at ho tok seg tid til å bruke halvanna time saman med rommiljøet i nord. Under besøket hos Ksat fekk ho høyre om dei framtidsmoglegheitane som finst om

Posted in GMES Tagged with: ,

Ledig stilling som fysiker hos NAROM

Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) har ledig stilling som fysiker.  Stillingen skal dekke følgende arbeidsoppgaver: Undervisning/veiledning for elever, lærere og studenter samt utvikling og gjennomføring av laboratorieoppgaver Deltakelse i drift og videreutvikling av opplevelsessenteret Romskipet Aurora Kontakt med samarbeidende skoler, høgskoler, universiteter

Posted in Ymse Tagged with:

Nordområdeutvalet legg stor vekt på romindustrien

Tysdag 14.08.13 la nordområdeutvalet til regjeringa fram sluttrapporten sin. Vi er godt nøgde med at romindustrien har fått brei omtale i rapporten og eit eiga kapittel. Dette tar vi som ein stor anerkjennelse av det arbeidet som blir gjort i

Posted in Ymse Tagged with:

Observer jorda!

Den 12. april i 1961 vart Jurij Gagarin det første mennesket som nådde romet. I dei 51 åra som har gått sidan den dagen er romfart og rombasert infrastruktur blitt ein naudsynt og viktig del av samfunnet vårt. No skal

Posted in GMES Tagged with: , ,

Den internasjonale romfartsdagen 12.04 / The International Day of Human Space Flight 12. April

Kom og spis romlunsj!

Kom og spis romlunsj! Tid: 12.4 kl 13.30 – 15.30 Sted: UiT, Store Aud., Realfagbygget I lunsjen blir det servert det samme som Yurij Gagarin spiste i verdensrommet under den første bemannede romfarten i vår historia 12.april 1961. I tillegg

Posted in Arrangement

Tromsbenken på besøk

tromsbenken

Fem av dei sju som sit på Stortinget frå Troms var i dag på besøk hos Senter for fjernmåling. Dei fekk ei grundig innføring i utfordringane og moglegheitane som rommiljøet i Tromsø har. vi la spesielt vekt på å peike

Posted in Ymse Tagged with:

Presentasjoner (på engelsk) fra workshopen «Sjøisovervåking» 5.- 6. november 2012, Tromsø.

Til forumdeltakere og alle som er interessert i fjernmåling, overvåking og finansiering: presentasjonene fra workshopen er tilgjengelige her og kan lastes ned som PPT/PDF ved å klikke på foredragtittelen. Hvis forumdeltakere eller andre foredragsholdere har lyst til å dele presentasjoner

Posted in Forum for fjernteknologi Tagged with: , , , , , , , , , , ,

Statsekretær Arvinn Gadgil på besøk

Arvinn Gadgil og Jan Petter Pedersen

Statsekretær Arvinn Gadgil var i dag på besøk hos Senter for fjernteknologi. Han møtte Jan Petter Pedersen frå Ksat og Stian Arfinnsen frå UiT. Fokuset for besøket var på korleis jordobservasjonstenester kan vere eit viktig bidrag i norsk utviklingspolitikk. —

Posted in Ymse Tagged with: , , ,