Innovasjonsdagene, 3-4 desember 2015 i Tromsø

Vellykket arrangementet som tilbragte sammen fjernmålingsmiljøet både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Innovasjonsdagene ble arrangert for den andre gang av Tromsø Sentret for Fjernmåling. Målet med dagene er å skape en diskusjonsarena for alle de som jobber, forsker og generelt er interessert i fjernmåling. Nøkkelord for dagene var innovasjon. Vi hadde lyst til å finne nye tankeganger, høre på ideer og se sammen mot framtiden. Innovasjonsdagene skal vere et verktøy til å finne og bringe fram innovasjon. Derfor prøver vi hvert år å finn de mest aktuelle temaene og invitere inspirerende foredragsholdere til Tromsø.

Vi begynte med Innovasjonsdagen i 2014.  Der ble det presentert nye produkter og tjenester av ESA, KSAT, KSPT, Globesar AS, Science [&] Technology AS. Norsk Romsenteret, UiT, NORUT, MET Norge, Nansen International Environmental and Remote Sensing Center(NIERSC) kom med oversikt over utviklingen på jordobservasjon og så i krystallkulen med tanke på hvor står vi om 20-30 år. Det var mer enn 80 deltakere på den dagen. Fjernmålingsmiljøet kom med gode tilbakemeldinger. Det viste oss at det finnes behov for sånne typen konferansen i Tromsø.

Derfor ble det arrangert Innovasjonsdagene med over 100 deltakere nå i desember 2015. Denne gangen hadde vi to dager med faglig påfyll fra industri, forskningsinstitusjoner og verdensledende romorganisasjoner som NASA og ESA og ikke minst Norsk Romsenter. Det var et spennende program med internasjonale og nasjonale deltakere både kommersielle aktører som Planet Labs, Blackbridge, Spacemetric, KSAT, KSPT, IT-Partner Tromsø AS, Recogni og institusjoner som French Research Institute for Exploitation of the Sea (IFREMER), UiT, NORUT og Met Norge.

I år hadde vi fokus på BigData, Copernicus: utvikling av nasjonalt/internasjonalt bakkesegment, fjernmåling og innovasjon. Vi ser et stort behov til å koble sammen IT- og fjernmålingsmiljøene slik at vi kan videreutvikle de faglige synergiene, fremme nye forskningsideer og stimulere til utvikling av nye prosjekter. Deltakere deltok i paneldebattene om fremtiden for fjernmåling med fokus på hvordan vi best kan legge til rette for vekst i næringa.

I tillegg til et sterkt faglig innhold, er Innovasjonsdagene en arena for diskusjon og et treffpunkt som gir gode muligheter til nettverksbygging for deltakere. Tilbakemeldingene viser absolutt behovet og for denne typen arrangement i Tromsø. Vi skal jobbe videre med det, og satser på at det blir enda bedre til neste år. Et av målene er at vi gjennom Innovasjonsdagene skal profilere Tromsø-miljøet internasjonalt.

Under finner dere presentasjoner fra Innovasjondagene:

KSAT Innovation days tromsø 03122015

Innovation_Day_ESA_

DataAccess normap-innovday-v1

PresentationSAMCoT_2015

The Value of Values

Taming the flood of data – Tromsö1 v2

Innovasjon Tromsø Anja.compressed

Benefits from Big-data and Cloud technologies_ InnovationDays Tromso (6).compressed

NASA_Ganguly_Tromso_part1_Innovation_Day_Talk.compressed

NASA_Ganguly_Tromso_part2_Innovation_Day_Talk.compressed

NASA_Ganguly_part3_Tromso_Innovation_Day_Talk.compressed (1)

NASA_Ganguly_part4_Tromso_Innovation_Day_Talk.compressed