Tromsøteknologi muliggjør raskere tjenester fra satellittdata

Velkommen til frokostseminaret med Lars-Petter Gjøvik, Senior systemingeniør ved

Kongsberg Spacetec AS som arrangeres av Senteret for Fjernmåling.

11.sept.Frokostseminaret_Senior Systems Engineer

Det vil bli gitt en presentasjon av NRTSAR rammeverket, samt en visualisering av rammeverket brukt på data fra Sentinel-1 som opererer i TOPSAR mode.

NRTSAR – et rammeverk for å kunne tilby sluttbruker-tjenester basert på Syntetisk Aperture Radar (SAR) målinger i nær-sann-tid. NRTSAR rammeverket utviklet av Kongsberg Spacetec (KSPT) er egnet for å kunne tilby en sluttbruker tjenester (for eksempel skipsdeteksjoner) samtidig med at nedlastningen av data fra satellitten pågår.

 

Sted: Møterom 3.028 på Teknologibygget.

Tidspunkt: 11. september kl. 08:00 – 09:30

Frokost: 08:00 – 08.30

Foredrag: 08:30 – 09:30

 

Vennligst, meld deg på innen fristen 9 september.