Blog Archives

Innovasjonsdagene, 3-4 desember 2015 i Tromsø

Innovasjonsdagene, 3-4 desember 2015 i Tromsø

Posted in Ymse

Jordobservasjons-SFI til UiT

Universitetet i Tromsø har fått tildelt ein SFI frå forskingsrådet. Dette er ei stor fjær i hatten til forskingsmiljøet innafor jordobservasjon i Tromsø. Norut, Norsk Polarinstitutt,  met.no, Ksat og Spactec er mellom deltakarane i SFIen. SFI heiter «CIRFA – Center

Posted in Ymse Tagged with:

Frokostseminar om romvèr

Den andre oktober klokka 0830 inviterer vi til frokostseminar om Norsk Senter for Romvêr på St. Elisabethsenteret i Tromsø. Møterom Barsel. Magnar Gulliksen frå Tromsø Geofysiske Observatorium vil innleie til diskusjon og samtale med tema: Norsk senter for romvêr –

Posted in Ymse

Hundre-millionars kontrakt til Kongsberg Spacetec

På ein pressekonferanse i dag annonserte Bjørn Kanck at Spacetec har fått ein kontrakt med Raytheon på over hundre millionar. Spacetec skal levere bakkesegmentet til til satellittprogrammet JPSS. JPSS er den nyaste generasjonen av amerikanske meteorologiske satellittar. Kontrakten er basert

Posted in Ymse Tagged with:

Ledig stilling som fysiker hos NAROM

Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) har ledig stilling som fysiker.  Stillingen skal dekke følgende arbeidsoppgaver: Undervisning/veiledning for elever, lærere og studenter samt utvikling og gjennomføring av laboratorieoppgaver Deltakelse i drift og videreutvikling av opplevelsessenteret Romskipet Aurora Kontakt med samarbeidende skoler, høgskoler, universiteter

Posted in Ymse Tagged with:

Nordområdeutvalet legg stor vekt på romindustrien

Tysdag 14.08.13 la nordområdeutvalet til regjeringa fram sluttrapporten sin. Vi er godt nøgde med at romindustrien har fått brei omtale i rapporten og eit eiga kapittel. Dette tar vi som ein stor anerkjennelse av det arbeidet som blir gjort i

Posted in Ymse Tagged with:

Tromsbenken på besøk

tromsbenken

Fem av dei sju som sit på Stortinget frå Troms var i dag på besøk hos Senter for fjernmåling. Dei fekk ei grundig innføring i utfordringane og moglegheitane som rommiljøet i Tromsø har. vi la spesielt vekt på å peike

Posted in Ymse Tagged with:

Statsekretær Arvinn Gadgil på besøk

Arvinn Gadgil og Jan Petter Pedersen

Statsekretær Arvinn Gadgil var i dag på besøk hos Senter for fjernteknologi. Han møtte Jan Petter Pedersen frå Ksat og Stian Arfinnsen frå UiT. Fokuset for besøket var på korleis jordobservasjonstenester kan vere eit viktig bidrag i norsk utviklingspolitikk. —

Posted in Ymse Tagged with: , , ,

NASA-kontrakt til 132 mill kr

Nordlys skriv i dag om at Ksat har fått ein kontakt med NASA på 132 millionar for å levere tenester til ein ny generasjon vêrsatellittar. Det gjeld satellittane  GCOM-W-1 frå Japan, og dei amerikanske satellittane NPP og JPSS Her kan du

Posted in Ymse

Kongsberg Spacetec skal levere til BarentsWatch

Etter anbudsrunde med prekvalifisering av leverandører og en runde med konkrete tilbud på det tekniske rammeverket, er beslutningen nå tatt: Den som skal få levere løsning for det tekniske rammeverk for den kommende BarentsWatch-portalen er leverandøren Kongsberg Spacetec. Av de

Posted in Ymse