Blog Archives

Statsbudsjettet 2017 – konsekvenser av redusert deltakelse i ESA frivillige program

Den store reduksjonen i Norges bidrag til de frivillige programmene i European Space Agency (ESA) er dramatiske og vil ha store konsekvenser for norsk romindustri, romforskning og innovasjon. Norsk romindustri mister følgende muligheter: Å bruke ESA som et virkemiddel for

Posted in GMES

Fornøyd med at Copernicus kjem inn i statsbudsjettet

Rommiljøet i Tromsø og Noreg reagerte med jubel då det i dag var klart at Noreg skal delta i EUs store romprogram, Copernicus. Regjeringa hadde i sitt opprinnelege forslag til statsbudsjett ikkje løyva pengar til norsk copernicusdeltaking. Det var derfor

Posted in GMES Tagged with: ,

Satsing på rom er viktig for Norge og Tromsø

Kronikk i Nordlys 11. oktober 2014 For litt over eit år sidan behandla Stortinget ei Stortingsmelding om norsk romverksemd. Behandlinga viste at det var tverrpolitiske einigheit om at rom er viktig for Norge, for norsk industri og for forsking. Eit

Posted in GMES Tagged with: ,

Mange i rommiljøet er skuffa over statsbudsjettet

Mange i rommiljøet er skuffa over statsbudsjettet. Det låg ei klår forventnings om at Noreg skulle bli med i Copernicus. Copernicus er det nye store romprogrammet i Europa. Det blir operativt frå nyttår og vil mellom anna kunne bidra til

Posted in GMES Tagged with: ,

Nye satelittar gjev nye moglegheiter for Tromsø

På dagens frokostseminar i regi av Senter for fjernmåling vart det diskutert kva moglegheiter dei nye Senitinelsatelittane til EU vil gje for jordobservasjonsmiljøet i Tromsø. Deltakarane var klåre på at det vil gje betre forhold for både forsking og næringsutvikling.

Posted in Arrangement, GMES Tagged with:

Statsråd Monica Mæland møtte rommiljøet i nord

Tysdag 26. november besøkte statsråd Monica Mæland Tromsø. Vi er glade for at ho tok seg tid til å bruke halvanna time saman med rommiljøet i nord. Under besøket hos Ksat fekk ho høyre om dei framtidsmoglegheitane som finst om

Posted in GMES Tagged with: ,

Observer jorda!

Den 12. april i 1961 vart Jurij Gagarin det første mennesket som nådde romet. I dei 51 åra som har gått sidan den dagen er romfart og rombasert infrastruktur blitt ein naudsynt og viktig del av samfunnet vårt. No skal

Posted in GMES Tagged with: , ,

Regnskog, miljø og næringsutvikling

Noreg nyttar tre milliardar kroner på å bevare regnskogen i verda. Det er ei god avgjerd av Storting og Regjering. Samstundes har vi ei kjempeutfordring på korleis vi skal vere sikre på at pengane vi brukar faktisk gjer nytte for

Posted in GMES Tagged with: , ,