Blog Archives

Tromsøteknologi muliggjør raskere tjenester fra satellittdata

Velkommen til frokostseminaret med Lars-Petter Gjøvik, Senior systemingeniør ved Kongsberg Spacetec AS som arrangeres av Sentret for Fjernmåling. Det vil bli gitt en presentasjon av NRTSAR rammeverket, samt en visualisering av rammeverket brukt på data fra Sentinel-1 som opererer i

Posted in Arrangement Tagged with:

Interessant frokostseminar om Norsk Senter for romvèr

Dei oppmøtte fekk to interessante timar med diskusjon om romvèr og kva betydning det nye romvèrsenteret kan få for Tromsø og Noreg. Magnar Gullikstad Johansen hadde innleiing om kva romvèr er og korleis det påverkar oss. Hovudpoenget var at vi

Posted in Arrangement Tagged with: , ,

Nye satelittar gjev nye moglegheiter for Tromsø

På dagens frokostseminar i regi av Senter for fjernmåling vart det diskutert kva moglegheiter dei nye Senitinelsatelittane til EU vil gje for jordobservasjonsmiljøet i Tromsø. Deltakarane var klåre på at det vil gje betre forhold for både forsking og næringsutvikling.

Posted in Arrangement, GMES Tagged with:

Hvordan kan vi utnytte Copernicus og det nasjonale bakkesegmentet?

Invitasjon til frokostmøte Onsdag 12. februar klokka 0830 til 1000   Tema: Datastrømmene fra nye satellitter gir muligheter for Tromsø -Hvordan kan vi utnytte Copernicus og det nasjonale bakke-segmentet ?   Jan Petter Pedersen, Ksat, innleder til diskusjon Frokosten serveres

Posted in Arrangement Tagged with: , ,

Den internasjonale romfartsdagen 12.04 / The International Day of Human Space Flight 12. April

Kom og spis romlunsj!

Kom og spis romlunsj! Tid: 12.4 kl 13.30 – 15.30 Sted: UiT, Store Aud., Realfagbygget I lunsjen blir det servert det samme som Yurij Gagarin spiste i verdensrommet under den første bemannede romfarten i vår historia 12.april 1961. I tillegg

Posted in Arrangement

Fult hus på workshop om sjøisovervaking

Utsnitt av møtelyden

Meir enn 30 personar møtte på Forum for fjernteknologi sitt seminar om sjøisovervaking. Deltakarane får gode høve til å bygge nettverk og utvikle kunnskapen sin om sjøisovervaking og andre faglege tema. Miljøet i Nord-Noreg er eit av dei fremte i

Posted in Arrangement, Forum for fjernteknologi Tagged with:

Workshop om «Sjøisovervåking» 5.-6. november

Forum for fjernteknologi 2012 arrangerer en workshop “Sjøisovervåkning” 5. – 6. november på Linken møtesenter i Forskningsparken i Breivika i Tromsø. Workshopens første dag 5. november er bestått av 3 deler: “snapshot” av generelle presentasjoner av bedrifter og organisasjoner i

Posted in Arrangement