Blog Archives

Statsbudsjettet 2017 – konsekvenser av redusert deltakelse i ESA frivillige program

Den store reduksjonen i Norges bidrag til de frivillige programmene i European Space Agency (ESA) er dramatiske og vil ha store konsekvenser for norsk romindustri, romforskning og innovasjon. Norsk romindustri mister følgende muligheter: Å bruke ESA som et virkemiddel for

Posted in GMES