Mange i rommiljøet er skuffa over statsbudsjettet

Mange i rommiljøet er skuffa over statsbudsjettet. Det låg ei klår forventnings om at Noreg skulle bli med i Copernicus. Copernicus er det nye store romprogrammet i Europa. Det blir operativt frå nyttår og vil mellom anna kunne bidra til overvaking av nordområda og utvikling av norsk romindustri. Forventningane var basert på at det hadde vore ei tverrpolitisk tilslutning til Copernicus, mellom anna i Stortingsmeldinga om rompolitikken som kom for litt over eit år sidan.

Norsk Romsenter skriv på sine nettsider:

Regjeringen har ikke vedtatt at Norge skal være med videre i Europas store operasjonelle miljøovervåkingsprogram Copernicus.

– Norge vil være den største brukeren av den første satellitten i bane for overvåking av havområdene våre, sier Bo Andersen, administrerende direktør i Norsk Romsenter.

– Men regjeringen vil ikke være med på å finansiere systemet videre.

Det er uklart hvordan Norges tilgang til bruk av systemet og hovedbakkestasjonen på Svalbard vil bli hvis Norge fortsetter å være gratispassasjer.

Meterologisk institutt er opptatt av same problemstillinga. Dei skriv i sin kommentar:

Meteorologisk institutt vil, sammen med andre norske forskningsinstitusjoner, merke konsekvensene av at Regjeringen trekker Norge ut av EU-samarbeidet Copernicus.

Dette er et forskningsprogram som har blant annet har et mål å bedre sikkerheten til sjøs og i nordområdene. Fram til nå har Norge hatt en ledende rolle som havkoordinator i nordområdene, og deltatt i flere store hav- og atmosfæreprosjekter.

– Det blir usikkerhet rundt midlene til noen prosjekter framover, blant annet Copernicus. Vi vil likevel se på mulighetene om Norge fortsatt kan være med i dette prosjektet, sier Eliassen.

Norut er ein viktig forskingsinstitusjon i Tromsø som jobbar med satellittar og jordobservasjon. Dei skriv om konsekvensane om at Noreg ikkje blir med i copernicus:

– Vi konstaterer at dette ikke følges opp i statsbudsjettet av Solberg-regjeringen. Jeg er svært overrasket over at Regjeringen ikke har funnet plass til norsk deltagelse i romprogrammet Copernicus i EU. Dette skaper store utfordringer for den videre utviklingen av romindustrien i Norge, sier Burkow.

Forskningssjef Kjell Arild Høgda, som leder forskningsselskapets satsning på jordobservasjon, frykter bortfall av kontrakter både for næringsliv og forskningsmiljøer i Norge.

– Det vil ikke lengre være mulig for norsk industri å by på kontrakter innenfor Copernicus-programmet. Forretningsmulighetene som vil bli rammet er knyttet til leveranser av deler til satellitter, styring og kontroll av satellitter, nedhenting av informasjon og prosessering og salg av informasjon innen Copernicus-systemet. Det er ingen tvil om at konsekvensene for norsk romindustri kan bli svært negative, sier Høgda.

NRK har ei innslag som på ein god måte fortel litt om kva Copernicus er. Sjå det her.

 

 

Posted in GMES Tagged with: ,