Yearly Archives: 2014

Jordobservasjons-SFI til UiT

Universitetet i Tromsø har fått tildelt ein SFI frå forskingsrådet. Dette er ei stor fjær i hatten til forskingsmiljøet innafor jordobservasjon i Tromsø. Norut, Norsk Polarinstitutt,  met.no, Ksat og Spactec er mellom deltakarane i SFIen. SFI heiter «CIRFA – Center

Posted in Ymse Tagged with:

Fornøyd med at Copernicus kjem inn i statsbudsjettet

Rommiljøet i Tromsø og Noreg reagerte med jubel då det i dag var klart at Noreg skal delta i EUs store romprogram, Copernicus. Regjeringa hadde i sitt opprinnelege forslag til statsbudsjett ikkje løyva pengar til norsk copernicusdeltaking. Det var derfor

Posted in GMES Tagged with: ,

Satsing på rom er viktig for Norge og Tromsø

Kronikk i Nordlys 11. oktober 2014 For litt over eit år sidan behandla Stortinget ei Stortingsmelding om norsk romverksemd. Behandlinga viste at det var tverrpolitiske einigheit om at rom er viktig for Norge, for norsk industri og for forsking. Eit

Posted in GMES Tagged with: ,

Mange i rommiljøet er skuffa over statsbudsjettet

Mange i rommiljøet er skuffa over statsbudsjettet. Det låg ei klår forventnings om at Noreg skulle bli med i Copernicus. Copernicus er det nye store romprogrammet i Europa. Det blir operativt frå nyttår og vil mellom anna kunne bidra til

Posted in GMES Tagged with: ,

Interessant frokostseminar om Norsk Senter for romvèr

Dei oppmøtte fekk to interessante timar med diskusjon om romvèr og kva betydning det nye romvèrsenteret kan få for Tromsø og Noreg. Magnar Gullikstad Johansen hadde innleiing om kva romvèr er og korleis det påverkar oss. Hovudpoenget var at vi

Posted in Arrangement Tagged with: , ,

Frokostseminar om romvèr

Den andre oktober klokka 0830 inviterer vi til frokostseminar om Norsk Senter for Romvêr på St. Elisabethsenteret i Tromsø. Møterom Barsel. Magnar Gulliksen frå Tromsø Geofysiske Observatorium vil innleie til diskusjon og samtale med tema: Norsk senter for romvêr –

Posted in Ymse

Hundre-millionars kontrakt til Kongsberg Spacetec

På ein pressekonferanse i dag annonserte Bjørn Kanck at Spacetec har fått ein kontrakt med Raytheon på over hundre millionar. Spacetec skal levere bakkesegmentet til til satellittprogrammet JPSS. JPSS er den nyaste generasjonen av amerikanske meteorologiske satellittar. Kontrakten er basert

Posted in Ymse Tagged with:

Nye satelittar gjev nye moglegheiter for Tromsø

På dagens frokostseminar i regi av Senter for fjernmåling vart det diskutert kva moglegheiter dei nye Senitinelsatelittane til EU vil gje for jordobservasjonsmiljøet i Tromsø. Deltakarane var klåre på at det vil gje betre forhold for både forsking og næringsutvikling.

Posted in Arrangement, GMES Tagged with:

Hvordan kan vi utnytte Copernicus og det nasjonale bakkesegmentet?

Invitasjon til frokostmøte Onsdag 12. februar klokka 0830 til 1000   Tema: Datastrømmene fra nye satellitter gir muligheter for Tromsø -Hvordan kan vi utnytte Copernicus og det nasjonale bakke-segmentet ?   Jan Petter Pedersen, Ksat, innleder til diskusjon Frokosten serveres

Posted in Arrangement Tagged with: , ,