Yearly Archives: 2013

Statsråd Monica Mæland møtte rommiljøet i nord

Tysdag 26. november besøkte statsråd Monica Mæland Tromsø. Vi er glade for at ho tok seg tid til å bruke halvanna time saman med rommiljøet i nord. Under besøket hos Ksat fekk ho høyre om dei framtidsmoglegheitane som finst om

Posted in GMES Tagged with: ,

Ledig stilling som fysiker hos NAROM

Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) har ledig stilling som fysiker.  Stillingen skal dekke følgende arbeidsoppgaver: Undervisning/veiledning for elever, lærere og studenter samt utvikling og gjennomføring av laboratorieoppgaver Deltakelse i drift og videreutvikling av opplevelsessenteret Romskipet Aurora Kontakt med samarbeidende skoler, høgskoler, universiteter

Posted in Ymse Tagged with:

Nordområdeutvalet legg stor vekt på romindustrien

Tysdag 14.08.13 la nordområdeutvalet til regjeringa fram sluttrapporten sin. Vi er godt nøgde med at romindustrien har fått brei omtale i rapporten og eit eiga kapittel. Dette tar vi som ein stor anerkjennelse av det arbeidet som blir gjort i

Posted in Ymse Tagged with:

Observer jorda!

Den 12. april i 1961 vart Jurij Gagarin det første mennesket som nådde romet. I dei 51 åra som har gått sidan den dagen er romfart og rombasert infrastruktur blitt ein naudsynt og viktig del av samfunnet vårt. No skal

Posted in GMES Tagged with: , ,

Den internasjonale romfartsdagen 12.04 / The International Day of Human Space Flight 12. April

Kom og spis romlunsj!

Kom og spis romlunsj! Tid: 12.4 kl 13.30 – 15.30 Sted: UiT, Store Aud., Realfagbygget I lunsjen blir det servert det samme som Yurij Gagarin spiste i verdensrommet under den første bemannede romfarten i vår historia 12.april 1961. I tillegg

Posted in Arrangement

Tromsbenken på besøk

tromsbenken

Fem av dei sju som sit på Stortinget frå Troms var i dag på besøk hos Senter for fjernmåling. Dei fekk ei grundig innføring i utfordringane og moglegheitane som rommiljøet i Tromsø har. vi la spesielt vekt på å peike

Posted in Ymse Tagged with: