Monthly Archives: november 2012

Presentasjoner (på engelsk) fra workshopen «Sjøisovervåking» 5.- 6. november 2012, Tromsø.

Til forumdeltakere og alle som er interessert i fjernmåling, overvåking og finansiering: presentasjonene fra workshopen er tilgjengelige her og kan lastes ned som PPT/PDF ved å klikke på foredragtittelen. Hvis forumdeltakere eller andre foredragsholdere har lyst til å dele presentasjoner

Posted in Forum for fjernteknologi Tagged with: , , , , , , , , , , ,

Statsekretær Arvinn Gadgil på besøk

Arvinn Gadgil og Jan Petter Pedersen

Statsekretær Arvinn Gadgil var i dag på besøk hos Senter for fjernteknologi. Han møtte Jan Petter Pedersen frå Ksat og Stian Arfinnsen frå UiT. Fokuset for besøket var på korleis jordobservasjonstenester kan vere eit viktig bidrag i norsk utviklingspolitikk. —

Posted in Ymse Tagged with: , , ,

Fult hus på workshop om sjøisovervaking

Utsnitt av møtelyden

Meir enn 30 personar møtte på Forum for fjernteknologi sitt seminar om sjøisovervaking. Deltakarane får gode høve til å bygge nettverk og utvikle kunnskapen sin om sjøisovervaking og andre faglege tema. Miljøet i Nord-Noreg er eit av dei fremte i

Posted in Arrangement, Forum for fjernteknologi Tagged with:

Evaluering av norsk roprogram

Innspel på rapporten “Evaluering av norske romprogrammer” Forum for fjernteknologi takkar for moglegheiten til å komme med innspel på “Evaluering av norske romprogrammer. En gjennomgang av offentlig politikk for utvikling av romrelatert kapasitet i Norge” av PwC. Rapporten kan du

Posted in Forum for fjernteknologi Tagged with: , ,