Workshop om «Sjøisovervåking» 5.-6. november

Forum for fjernteknologi 2012 arrangerer en workshop “Sjøisovervåkning” 5. – 6. november på Linken møtesenter i Forskningsparken i Breivika i Tromsø.

Workshopens første dag 5. november er bestått av 3 deler: “snapshot” av generelle presentasjoner av bedrifter og organisasjoner i nettverket; finansiering og faglige presentasjoner av de prosjekter som er i gang.

Finansieringsmuligheter er representert av Virkemidler for regional forskning, utvikling og innovasjon (VRI) Troms, Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Regionale forskingsfond (RFF), Innovasjon Norge, Regional differensiert arbeidsavgift (RDA). I finansierings del kan man få vite om hvor mye penger finnes på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå til FoU og etablering og hvordan kan man søke det.

Vi presenterer følgende faglige prosjekter: BarentsWatch – BW Lab utviklinga framover – av Per-Arne Hoel, Kystverket; BarentsWatch – backbonejobben, hvordan får vi BW til å fungere – av Spacetec; samspill mellom ubemannende fly og satellitter av NORUT; sensor utvikling av Jon Ludvigsen, SAAB og Høgskolen i Narvik.

Workshopens andre dag 6. november er viet til «Sjøisovervåkning”. Den seksjonen åpnes av Sveinung Løset, Professor of Arctic Technology, Department of Structural Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering. Andre institusjoner blant annet Norsk Polarinstitutt, Institutt for fysikk og teknologi, Meteorologisk Institutt og Kongsberg Satellite Services vil presentere sjøis som et emne for vitenskapelig forskning og som et tjenestemål.

Praktisk informasjon

Forummedlemmene får gratis deltakelse i workshopen. Forum spanderer forfriskninger, lunsj og middag, reise- og bokostnader må dekkes av den enkelte deltaker.

Vi må ha påmelding før 10. oktober 2012. Det betyr at Dere må sende informasjon om alle deltakere fra deres organisasjon (navn, stilling), og om dere vil delta på middagen. Send svar til epost: anastasia.leonenko@uit.no

Endelig program publiseres så snart det er klart.

Arrangør: Forum for Fjernteknologi

Målgruppa: nytilsatte/juniorer/studenter (master/phd)

Tid:

  • mandag 5. november kl.8.30 – 16.15
  • tirsdag 6. november kl.8.30 – 13.45

Ved eventuelle spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med Anastasia Leonenko:

T: +47 77 64 51 69

M: + 47 45 09 91 93

E-post: anastasia.leonenko@uit.no

Posted in Arrangement