Satellitter fanger opp klimaendringer

Tromsø er blitt hovedsete for satellittforskning i Norge. Herfra overvåkes alt fra de store norske havområdene, sjøisen i Polhavet og regnskogene i Afrika.

Jordobserverende satellitter er svært nyttige verktøy for å overvåke klimaendringer, særlig endringer i sjøisutbredelse, isbreer og vegetasjon.

Ved å fjernmåle på denne måten, sitter vi igjen med mye mer nøyaktig informasjon om jordas tilstand.

– I dag er det nesten utenkelig å drive polarforskning uten satellitter, sier professor i fysikk ved Universitetet i Tromsø, Torbjørn Eltoft.

I Tromsø er det etter hvert bygd opp et stort miljø som jobber med satellittdata. Verdens største og best posisjonerte nedlesingsstasjon for vær- og miljødata fra jordobserverende satellitter ligger på Svalbard, og sånn sett ligger Tromsømiljøet gunstig til.

Ved universitetet bidrar man med å utvikle nøyaktige metoder for å analysere alle bildene som satellittene tar.
Les mer hos Universitetet i Tromsø

Posted in Ymse