Monthly Archives: januar 2012

Indisk magsin skriv om Ksat og miljøet her

Det indiske magasinet First Post skriv om Ksat og rommiljøet i Tromsø under overskrifta «From the Arctic North, satellites watch the world» Du kan lese heile artikkelen her

Posted in Ymse

Satellitter fanger opp klimaendringer

Tromsø er blitt hovedsete for satellittforskning i Norge. Herfra overvåkes alt fra de store norske havområdene, sjøisen i Polhavet og regnskogene i Afrika. Jordobserverende satellitter er svært nyttige verktøy for å overvåke klimaendringer, særlig endringer i sjøisutbredelse, isbreer og vegetasjon.

Posted in Ymse