Yearly Archives: 2012

Presentasjoner (på engelsk) fra workshopen «Sjøisovervåking» 5.- 6. november 2012, Tromsø.

Til forumdeltakere og alle som er interessert i fjernmåling, overvåking og finansiering: presentasjonene fra workshopen er tilgjengelige her og kan lastes ned som PPT/PDF ved å klikke på foredragtittelen. Hvis forumdeltakere eller andre foredragsholdere har lyst til å dele presentasjoner

Posted in Forum for fjernteknologi Tagged with: , , , , , , , , , , ,

Statsekretær Arvinn Gadgil på besøk

Arvinn Gadgil og Jan Petter Pedersen

Statsekretær Arvinn Gadgil var i dag på besøk hos Senter for fjernteknologi. Han møtte Jan Petter Pedersen frå Ksat og Stian Arfinnsen frå UiT. Fokuset for besøket var på korleis jordobservasjonstenester kan vere eit viktig bidrag i norsk utviklingspolitikk. —

Posted in Ymse Tagged with: , , ,

Fult hus på workshop om sjøisovervaking

Utsnitt av møtelyden

Meir enn 30 personar møtte på Forum for fjernteknologi sitt seminar om sjøisovervaking. Deltakarane får gode høve til å bygge nettverk og utvikle kunnskapen sin om sjøisovervaking og andre faglege tema. Miljøet i Nord-Noreg er eit av dei fremte i

Posted in Arrangement, Forum for fjernteknologi Tagged with:

Evaluering av norsk roprogram

Innspel på rapporten “Evaluering av norske romprogrammer” Forum for fjernteknologi takkar for moglegheiten til å komme med innspel på “Evaluering av norske romprogrammer. En gjennomgang av offentlig politikk for utvikling av romrelatert kapasitet i Norge” av PwC. Rapporten kan du

Posted in Forum for fjernteknologi Tagged with: , ,

Workshop om «Sjøisovervåking» 5.-6. november

Forum for fjernteknologi 2012 arrangerer en workshop “Sjøisovervåkning” 5. – 6. november på Linken møtesenter i Forskningsparken i Breivika i Tromsø. Workshopens første dag 5. november er bestått av 3 deler: “snapshot” av generelle presentasjoner av bedrifter og organisasjoner i

Posted in Arrangement

Regnskog, miljø og næringsutvikling

Noreg nyttar tre milliardar kroner på å bevare regnskogen i verda. Det er ei god avgjerd av Storting og Regjering. Samstundes har vi ei kjempeutfordring på korleis vi skal vere sikre på at pengane vi brukar faktisk gjer nytte for

Posted in GMES Tagged with: , ,

Kristin Halvorsen besøkte Norut

Rune Storvold og Ivan Burkow viser fram Norut sine umanna fly til Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV). Foto: Pål Julius Skogholt

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen besøkte måndag Norut. Der fekk ho innføring i dei moglegheite slom ligg i bruk av umanna fly i overvaking, og beredskap.  På si eiga facebook side skriv Halvorsen: Miljøovervåkning og beredskap i framtida vil skje med hjelp

Posted in Norut Tagged with: ,

NASA-kontrakt til 132 mill kr

Nordlys skriv i dag om at Ksat har fått ein kontakt med NASA på 132 millionar for å levere tenester til ein ny generasjon vêrsatellittar. Det gjeld satellittane  GCOM-W-1 frå Japan, og dei amerikanske satellittane NPP og JPSS Her kan du

Posted in Ymse

Kongsberg Spacetec skal levere til BarentsWatch

Etter anbudsrunde med prekvalifisering av leverandører og en runde med konkrete tilbud på det tekniske rammeverket, er beslutningen nå tatt: Den som skal få levere løsning for det tekniske rammeverk for den kommende BarentsWatch-portalen er leverandøren Kongsberg Spacetec. Av de

Posted in Ymse

Indisk magsin skriv om Ksat og miljøet her

Det indiske magasinet First Post skriv om Ksat og rommiljøet i Tromsø under overskrifta «From the Arctic North, satellites watch the world» Du kan lese heile artikkelen her

Posted in Ymse