Eigarane av Senter for fjernmåling

Kongsberg Satellite Services

KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS (KSAT) Et verdensledende satellittsenter med bakkestasjoner i Tromsø, Svalbard, Grimstad og Antarktis. KSAT leverer avanserte tjenester knyttet opp mot satellitter i polare baner og utvikler nær sanntidstjenester basert på data fra disse satellittene.
Kongsberg Satellite Services

KONGSBERG SPACETEC AS En ledende leverandør av bakkesystemer for jordobservasjonssatellitter. Selskapet har hovedkontor i Tromsø og er en del av det internasjonale teknologikonsernet Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Satellite Services

NORTHERN RESEARCH INSTITUTE AS (NORUT TROMSØ) Et nasjonalt forskningsinstitutt som driver oppdragsbasert forskning innen jordobservasjon, som en av fire fagområder. Norut Tromsø har UiT som majoritetseier og ligger i Forskningsparken i Tromsø.

Kongsberg Satellite Services

UNIVERSITETET I TROMSØ (UIT) Verdens nordligste universitet, med om lag 10 000 studenter og 2 600 ansatte. Det er Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet som har vært involvert i samarbeidet med Senter for fjernteknologi, og fakultetet skal her bistå de andre aktørene med grunnforskning.
Kongsberg Satellite Services

NORSK POLARINSTITUTT Norges sentrale institusjon for forskning, miljøovervåkning og kartlegging av polarområdene. Instituttet er et direktorat under Miljøverndepartementet og fungerer som rådgiver og kunnskapsleverandør for norske myndigheter.

Nytt

  • Senter for fjernmåling
  • ESA Top News
  • Andøya Space Center
  • NIFRO

Innovasjonsdagene, 3-4 desember 2015 i Tromsø The post Innovasjonsdagene, 3-4 desember 2015 i Tromsø [...]

Velkommen til frokostseminaret med Lars-Petter Gjøvik, Senior systemingeniør ved Kongsberg Spacetec [...]

Universitetet i Tromsø har fått tildelt ein SFI frå forskingsrådet. Dette er ei stor fjær i hatten t [...]

Rommiljøet i Tromsø og Noreg reagerte med jubel då det i dag var klart at Noreg skal delta i EUs sto [...]

Kronikk i Nordlys 11. oktober 2014 For litt over eit år sidan behandla Stortinget ei Stortingsmeldin [...]

Starting on 26 September, Guadalajara in Mexico will host the 67th International Astronautical Congr [...]

Brief but powerful outbursts seen from Comet 67P/Churyumov–Gerasimenko during its most active period [...]

ESA is now working with satellite operator Avanti Communications to bring a swathe of new affordable [...]

Arianespace launched a Vega rocket on a complex mission early this morning that demonstrated the fle [...]

The first catalogue of more than a billion stars from ESA’s Gaia satellite was published today – the [...]

ASC and DLR’s MORABA (Mobile Rocket Base) have completed the second qualification flight of the Impr [...]

On June 30th at 11:43:18 local time (09:43:18 UTC) an Improved Malemute sounding rocket was launched [...]

“Grand Challenge Initiative — Cusp” Community Engagement Workshop (original post by Astrid Maute ) T [...]

The Improved Malemute Qualification mission with the two Maxi DustyPayloads 1 & 1b combines two [...]

European project for small satellites launcher targets independent access to space for small satelli [...]

ONS (Offshore Northern Seas) konferansen 2016 har et sterkt fokus på endringer i energimarkedet og p [...]

Det er en utfordring å sikre at utdanning inne en sektor matcher det behovet næringslivet har, og ro [...]

StratoBus er en mellomting mellom en drone og en satellitt. Den er laget av det fransk -italienske s [...]

NIFRO ønsker at regjeringen skal satse på norsk romvirksomhet. En bevist og helhetlig satsing vil gi [...]

Den 6. april avholdt Norsk industriforum for romvirksomhet, NIFRO, generalforsamling hos NAMMO på Ra [...]