Eigarane av Senter for fjernmåling

Kongsberg Satellite Services

KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS (KSAT) Et verdensledende satellittsenter med bakkestasjoner i Tromsø, Svalbard, Grimstad og Antarktis. KSAT leverer avanserte tjenester knyttet opp mot satellitter i polare baner og utvikler nær sanntidstjenester basert på data fra disse satellittene.
Kongsberg Satellite Services

KONGSBERG SPACETEC AS En ledende leverandør av bakkesystemer for jordobservasjonssatellitter. Selskapet har hovedkontor i Tromsø og er en del av det internasjonale teknologikonsernet Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Satellite Services

NORTHERN RESEARCH INSTITUTE AS (NORUT TROMSØ) Et nasjonalt forskningsinstitutt som driver oppdragsbasert forskning innen jordobservasjon, som en av fire fagområder. Norut Tromsø har UiT som majoritetseier og ligger i Forskningsparken i Tromsø.

Kongsberg Satellite Services

UNIVERSITETET I TROMSØ (UIT) Verdens nordligste universitet, med om lag 10 000 studenter og 2 600 ansatte. Det er Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet som har vært involvert i samarbeidet med Senter for fjernteknologi, og fakultetet skal her bistå de andre aktørene med grunnforskning.
Kongsberg Satellite Services

NORSK POLARINSTITUTT Norges sentrale institusjon for forskning, miljøovervåkning og kartlegging av polarområdene. Instituttet er et direktorat under Miljøverndepartementet og fungerer som rådgiver og kunnskapsleverandør for norske myndigheter.

Nytt

  • Senter for fjernmåling
  • ESA Top News
  • ASC
  • NIFRO

Den store reduksjonen i Norges bidrag til de frivillige programmene i European Space Agency (ESA) er [...]

Innovasjonsdagene, 3-4 desember 2015 i Tromsø The post Innovasjonsdagene, 3-4 desember 2015 i Tromsø [...]

Velkommen til frokostseminaret med Lars-Petter Gjøvik, Senior systemingeniør ved Kongsberg Spacetec [...]

Universitetet i Tromsø har fått tildelt ein SFI frå forskingsrådet. Dette er ei stor fjær i hatten t [...]

Rommiljøet i Tromsø og Noreg reagerte med jubel då det i dag var klart at Noreg skal delta i EUs sto [...]

When resources are limited, you have to work with what you have – especially in the harsh environmen [...]

Which way is up in space? Planets are usually shown with the north pole at the top and the south pol [...]

ESA astronaut Paolo Nespoli landed back on Earth early this morning after 139 days in space. The rid [...]

Europe has four more Galileo navigation satellites in the sky following their launch on an Ariane 5 [...]

Europe’s next four Galileo navigation satellites are in place atop their Ariane 5, ready to be launc [...]

Vår HR-sjef har takket ja til en annen stilling i konsernet og vi søker nå hans etterfølger. ASC søk [...]

Andøya Space Center and the Institute of Technical Physics at DLR Stuttgart, Germany will sign a Mem [...]

CaNoSat will build upon the successful CaNoRock programme, and aims to build and launch five student [...]

Vår droneavdeling har lansert en ny, landsdekkende tjeneste for brannvesen: http://branndroner.no/ [...]

Hold av datoen!  Den 13. februar 2018 arrangeres Romindustriens Årskonferanse – Space Dinner for 18. [...]

Romindustrien er glad for at regjeringen øker støtte til teknologiutvikling. I statsbudsjettet for 2 [...]

Tore André har i lengre tid vært ansatt hos EIDEL og samtidig fullført doktorgrad i Instrumentering/ [...]

Cutting Edge Festivalen er Norges største møteplass for vitenskap, teknologi, entreprenører, investo [...]

Den 11. september er det Stortingsvalg, og valgkampen er godt i gang. Romvirksomhet har ingen sentra [...]