Eigarane av Senter for fjernmåling

Kongsberg Satellite Services

KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS (KSAT) Et verdensledende satellittsenter med bakkestasjoner i Tromsø, Svalbard, Grimstad og Antarktis. KSAT leverer avanserte tjenester knyttet opp mot satellitter i polare baner og utvikler nær sanntidstjenester basert på data fra disse satellittene.
Kongsberg Satellite Services

KONGSBERG SPACETEC AS En ledende leverandør av bakkesystemer for jordobservasjonssatellitter. Selskapet har hovedkontor i Tromsø og er en del av det internasjonale teknologikonsernet Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Satellite Services

NORTHERN RESEARCH INSTITUTE AS (NORUT TROMSØ) Et nasjonalt forskningsinstitutt som driver oppdragsbasert forskning innen jordobservasjon, som en av fire fagområder. Norut Tromsø har UiT som majoritetseier og ligger i Forskningsparken i Tromsø.

Kongsberg Satellite Services

UNIVERSITETET I TROMSØ (UIT) Verdens nordligste universitet, med om lag 10 000 studenter og 2 600 ansatte. Det er Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet som har vært involvert i samarbeidet med Senter for fjernteknologi, og fakultetet skal her bistå de andre aktørene med grunnforskning.
Kongsberg Satellite Services

NORSK POLARINSTITUTT Norges sentrale institusjon for forskning, miljøovervåkning og kartlegging av polarområdene. Instituttet er et direktorat under Miljøverndepartementet og fungerer som rådgiver og kunnskapsleverandør for norske myndigheter.

Nytt

  • Senter for fjernmåling
  • ESA Top News
  • ASC
  • NIFRO

Den store reduksjonen i Norges bidrag til de frivillige programmene i European Space Agency (ESA) er [...]

Innovasjonsdagene, 3-4 desember 2015 i Tromsø The post Innovasjonsdagene, 3-4 desember 2015 i Tromsø [...]

Velkommen til frokostseminaret med Lars-Petter Gjøvik, Senior systemingeniør ved Kongsberg Spacetec [...]

Universitetet i Tromsø har fått tildelt ein SFI frå forskingsrådet. Dette er ei stor fjær i hatten t [...]

Rommiljøet i Tromsø og Noreg reagerte med jubel då det i dag var klart at Noreg skal delta i EUs sto [...]

A start-up company from an ESA business incubator is offering affordable air-quality monitors for ho [...]

The Republic of Croatia signed a Cooperation Agreement with ESA on 19 February 2018. This agreement [...]

Quick access to space, high-speed data feed and a unique vantage point are the selling points of a n [...]

Living near a star is risky business, and positioning a spacecraft near the Sun is a very good way t [...]

ESA’s first mission of the year was launched today: GomX-4B is the Agency’s most advanced technology [...]

Andøya Space Center, Nordland fylke og Andøy kommune arrangerte et mulighetsseminar på Grand Hotell [...]

På grunn av vedvarende økt operativ aktivitet i konsernet skal Operasjonsavdelingen styrkes med en n [...]

Vi søker en strukturert, initiativrik og selvgående person til stillingen som kvalitetssjef for kons [...]

I forbindelse med at en av våre ansatte går ut i permisjon søker vi en ansvarsbevisst og nøyaktig lo [...]

On December, 7th, Andøya Space Center (ASC) represented by the Department of Research and Developmen [...]

Den 13. februar går den 18. romindustriens årskonferansen av stabelen. Blandt temaene er autonom nav [...]

Den teknologiske utviklingen i verden skjer raskere enn noen gang. Satellitt-teknologi har utviklet [...]

Hold av datoen!  Den 13. februar 2018 arrangeres Romindustriens Årskonferanse – Space Dinner for 18. [...]

Romindustrien er glad for at regjeringen øker støtte til teknologiutvikling. I statsbudsjettet for 2 [...]

Tore André har i lengre tid vært ansatt hos EIDEL og samtidig fullført doktorgrad i Instrumentering/ [...]